Rayon I, hellblau (ZNr. 17)

Rayon 1, ZNr. 17II

Rayon I, ZNr. 17II Type 13 Stein U/rO ohne Kreuzeinfassung

1850 Rayon I, ZNr. 17II Type 1 ohne Kreuzeinfassung

1850 Rayon I, ZNr. 17II Type 35 Stein C2/LO ohne Kreuzeinfassung

1850 Rayon I, ZNr. 17II Type 31 Stein B1/LU ohne Kreuzeinfassung

1850 Rayon I, ZNr. 17II Type 31 +32 Stein C2/LO

1850 Rayon I, ZNr. 17 II Type 9 Stein B3/RU ohne Kreuzeinfassung

1851 Rayon I, Bundesmarke

1851 Rayon I, hellblau Bundesmarke

1851 Rayon I, hellblau Bundesmarke

1851 Rayon I, hellblau Bundesmarke

ZNr. 17II, Type 25 B3/LO

Vollständige Typentafel Rayon I, ZNr. 17II